Hakikat Islamisasi Nusantara dalam Pandangan Syed Muhammad Naquib al-Attas

Pada magnum opus yang berjudul Jaringan Ulama, Azyumardi Azra menuliskan satu tinjauan ulang mengenai Islamisasi di Nusantara. Dalam tinjauan tersebut, menariknya, ia menyantumkan satu teori Syed Muhammad Naquib al-Attas yang dianggap Azra sebagai “pembela tergigih “teori Arab” atau, sebaliknya, penentang terkeras “teori India”.” Di antara penolakan al-Attas adalah mengenai penemuan epigrafi (tulisan dalam nisan atau […]

Continue Reading